Producent

classicalpedia

De afgelopen twee jaar ben ik vanuit een producerende rol betrokken geweest bij diverse videoclips.  Mijn rol daarin is enerzijds de verbinding leggen tussen musici/management en filmcrew/regie. Anderzijds bemoei ik me op hoofdlijnen met het creatieve proces waarbij de kwaliteit van de output bepalend is. We werken met jonge cameramensen en regisseurs om klassieke muziek en wereldmuziek op een andere manier te presenteren. Hieronder vier voorbeelden. Alle zijn geregisseerd door het jonge talent Jasper le Clercq (www.jlcfilms.com).